top of page

PRYWATNOŚĆ

Stan: 29.10.2020

wprowadzenie

My („my”, „nas”, „nasz”) zobowiązujemy się do ochrony prywatności użytkowników („Użytkownik” lub „Ty”) naszej witryny internetowej i/lub aplikacji mobilnej („Witryna” lub „Aplikacja mobilna”) bardzo poważnie i zobowiązujemy się do ochrony informacji, które użytkownicy nam dostarczają w związku z korzystaniem z naszej Witryny i/lub naszej Aplikacji Mobilnej (łącznie: „Zasoby cyfrowe”). Ponadto zobowiązujemy się do ochrony i wykorzystywania Twoich informacji zgodnie z obowiązującym prawem.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia nasze praktyki dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji użytkownika za pośrednictwem naszych zasobów cyfrowych („Usługi”), gdy uzyskujesz dostęp do Usług za pośrednictwem swoich urządzeń.

Przeczytaj uważnie Politykę prywatności i upewnij się, że w pełni rozumiesz nasze praktyki dotyczące Twoich danych przed skorzystaniem z naszych Usług. Jeśli przeczytałeś iw pełni zrozumiałeś tę politykę i nie zgadzasz się z naszymi praktykami, musisz przestać korzystać z naszych cyfrowych zasobów i usług. Korzystając z naszych usług, akceptujesz warunki niniejszej polityki prywatności. Dalsze korzystanie z Usług oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności i wszelkich jej zmian.

W niniejszej polityce prywatności dowiesz się:

 • Jak zbieramy dane

 • Jakie dane zbieramy

 • Dlaczego zbieramy te dane

 • Komu udostępniamy dane

 • Miejsce przechowywania danych

 • Jak długo dane są przechowywane?

 • Jak chronimy dane

 • Jak postępujemy z nieletnimi

 • Aktualizacje lub zmiany w Polityce prywatności

 

Jakie dane zbieramy?

 

Poniżej znajduje się przegląd danych, które możemy gromadzić:

 

 • Niezidentyfikowane i niemożliwe do zidentyfikowania informacje, które podajesz podczas procesu rejestracji lub które są gromadzone podczas korzystania z naszych Usług („Informacje nieumożliwiające identyfikacji osób”). Dane nieosobowe nie pozwalają na wyciągnięcie wniosków co do tego, kto je zebrał. Gromadzone przez nas informacje nieumożliwiające identyfikacji użytkownika składają się głównie z technicznych i zbiorczych informacji o użytkowaniu.

 • Informacje umożliwiające indywidualną identyfikację, czyli wszystko, z czego można zidentyfikować lub można zidentyfikować przy rozsądnym wysiłku („Dane osobowe”). Dane osobowe, które zbieramy za pośrednictwem naszych Usług, mogą obejmować informacje wymagane od czasu do czasu, takie jak nazwiska, adresy e-mail, adresy, numery telefonów, adresy IP i inne. Jeśli łączymy dane osobowe z danymi nieosobowymi, traktujemy je jako dane osobowe tak długo, jak są połączone.

 

Jak zbieramy dane?

Poniżej przedstawiamy główne metody, jakich używamy do zbierania danych:

 

 • Zbieramy dane, gdy korzystasz z naszych usług. W związku z tym, gdy odwiedzasz nasze zasoby cyfrowe i korzystasz z Usług, możemy gromadzić, rejestrować i przechowywać wykorzystanie, sesje i powiązane informacje.

 • Zbieramy dane, które sam nam przekazujesz, na przykład jeśli kontaktujesz się z nami bezpośrednio za pośrednictwem kanału komunikacji (np. e-mail z komentarzem lub informacją zwrotną).

 • Możemy zbierać informacje ze źródeł zewnętrznych, jak opisano poniżej.

 • Zbieramy informacje, które nam przekazujesz, logując się do naszych Usług za pośrednictwem strony trzeciej, takiej jak Facebook lub Google.

 

Dlaczego zbieramy te dane?

Możemy wykorzystywać Twoje dane w następujących celach:

 

 • w celu świadczenia i obsługi naszych Usług;

 • rozwijać, dostosowywać i ulepszać nasze Usługi;

 • odpowiadać na Twoje opinie, prośby i prośby oraz oferować pomoc;

 • analizować żądania i wzorce użytkowania;

 • w innych celach wewnętrznych, statystycznych i badawczych;

 • w celu poprawy bezpieczeństwa danych i możliwości zapobiegania oszustwom;

 • w celu zbadania naruszeń i egzekwowania naszych warunków i zasad oraz przestrzegania obowiązującego prawa, regulacji lub nakazu rządowego;

 • aby dostarczać Ci aktualizacje, wiadomości, materiały promocyjne i inne informacje związane z naszymi Usługami. W przypadku e-maili promocyjnych możesz sam zdecydować, czy chcesz je nadal otrzymywać. Jeśli nie, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji w tych e-mailach.

 

Komu udostępniamy te dane?

Możemy udostępniać Twoje dane naszym usługodawcom w celu obsługi naszych usług (np. przechowywanie danych za pośrednictwem zewnętrznych usług hostingowych, świadczenie pomocy technicznej itp.).

 

Możemy również ujawnić Twoje dane w następujących okolicznościach: (i) w celu zbadania, wykrycia, zapobieżenia lub zajęcia się niezgodną z prawem działalnością lub innymi wykroczeniami; (ii) w celu ustanowienia lub skorzystania z naszego prawa do obrony; (iii) w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego lub bezpieczeństwa naszych użytkowników lub społeczeństwa; (iv) w przypadku zmiany kontroli nad nami lub którąkolwiek z naszych spółek zależnych (poprzez fuzję, przejęcie lub zakup (zasadniczo) wszystkich aktywów itp.); (v) w celu gromadzenia, przechowywania i/lub zarządzania danymi użytkownika za pomocą autoryzowanych dostawców usług zewnętrznych (np. dostawców usług w chmurze), odpowiednio do celów biznesowych; (vi) współpracować ze stronami trzecimi w celu poprawy komfortu użytkowania. Aby uniknąć nieporozumień, zwracamy uwagę, że według własnego uznania możemy przekazywać lub przekazywać dane nieosobowe osobom trzecim lub wykorzystywać je w jakikolwiek inny sposób.

 

Należy pamiętać, że nasze Usługi umożliwiają interakcje społeczne (np. publiczne publikowanie treści, informacji i komentarzy oraz czatowanie z innymi użytkownikami). Przypominamy, że wszelkie treści lub dane, które udostępniasz w tych obszarach, mogą być odczytywane, gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby. Nie zalecamy publikowania ani udostępniania informacji, których nie chcesz upubliczniać. Jeśli przesyłasz treści do naszych zasobów cyfrowych lub w inny sposób udostępniasz je w ramach korzystania z dowolnej usługi, robisz to na własne ryzyko. Nie możemy kontrolować działań innych użytkowników lub członków społeczeństwa, którzy mają dostęp do Twoich danych lub treści. Przyjmujesz do wiadomości i niniejszym potwierdzasz, że kopie Twoich danych mogą pozostać dostępne nawet po usunięciu na stronach z pamięci podręcznej i zarchiwizowanych lub po wykonaniu przez stronę trzecią kopii/przechowywania Twoich treści

.

Pliki cookie i podobne technologie

Gdy odwiedzasz nasze Usługi lub uzyskujesz do nich dostęp, upoważniamy strony trzecie do korzystania z sygnałów nawigacyjnych, plików cookie, znaczników pikselowych, skryptów oraz innych technologii i usług analitycznych („Technologie śledzenia”). Te technologie śledzenia mogą umożliwiać stronom trzecim automatyczne zbieranie informacji w celu poprawy doświadczenia przeglądania naszych zasobów cyfrowych, optymalizacji ich wydajności i zapewnienia spersonalizowanego doświadczenia użytkownika, a także w celach bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom.

 

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.

Nie udostępnimy Twojego adresu e-mail ani innych danych osobowych żadnej firmie reklamowej lub sieci reklamowej bez Twojej zgody.

Możemy dostarczać reklamy, które mogą być również dostosowane do Ciebie, za pośrednictwem naszych Usług i naszych zasobów cyfrowych (w tym stron internetowych i aplikacji korzystających z naszych Usług), takich jak: B. Reklamy oparte na Twoim ostatnim zachowaniu podczas przeglądania stron internetowych, urządzeń lub przeglądarek.

 

Aby wyświetlać Ci te reklamy, możemy używać plików cookie i/lub JavaScript i/lub sygnalizatorów internetowych (w tym czystych GIF-ów) i/lub lokalnej pamięci masowej HTML5 i/lub innych technologii. Możemy również korzystać z usług stron trzecich, takich jak: B. Reklamodawcy sieciowi (tj. strony trzecie, które wyświetlają reklamy na podstawie wizyt w witrynie) w celu wyświetlania reklam kierowanych. Zewnętrzni dostawcy sieci reklamowych, reklamodawcy, sponsorzy i/lub usługi pomiaru ruchu w witrynie mogą również używać plików cookie i/lub JavaScript i/lub sygnałów nawigacyjnych (w tym czystych GIF-ów) i/lub plików cookie Flash i/lub innych technologii w celu poprawy skuteczności pomiaru reklamy i dostosować treść reklam do siebie. Te pliki cookie stron trzecich i inne technologie podlegają szczegółowej polityce prywatności strony trzeciej, a nie tej.

 

Gdzie przechowujemy dane?

Informacje nieumożliwiające identyfikacji użytkownika

 

Należy pamiętać, że nasze firmy oraz nasi zaufani partnerzy i usługodawcy znajdują się na całym świecie. W celach wyjaśnionych w niniejszej Polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy wszystkie dane nieosobowe, które gromadzimy w różnych jurysdykcjach.

Dane osobiste

Dane osobowe mogą być przechowywane, przetwarzane i przechowywane w Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Korei Południowej, Tajwanie, Izraelu i innych jurysdykcjach w zakresie wymaganym do prawidłowego świadczenia naszych Usług i/lub zgodnie z prawem (jak wyjaśniono poniżej).

 

Jak długo przechowywane są dane?

Należy pamiętać, że przechowujemy gromadzone przez nas informacje tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia naszych usług, przestrzegania naszych zobowiązań prawnych i umownych wobec Ciebie, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów.

W każdej chwili możemy według własnego uznania poprawić, uzupełnić lub usunąć nieprawidłowe lub niekompletne dane.

 

Jak chronimy dane?

Usługa hostingu naszych zasobów cyfrowych zapewnia nam platformę internetową, za pośrednictwem której możemy zaoferować Ci nasze usługi. Twoje dane mogą być przechowywane za pośrednictwem magazynu danych naszego dostawcy usług hostingowych, baz danych i aplikacji ogólnych. Przechowuje Twoje dane na bezpiecznych serwerach za zaporą i oferuje bezpieczny dostęp HTTPS do większości obszarów swoich usług.

Wszystkie opcje płatności oferowane przez nas i naszego dostawcę usług hostingowych za nasze zasoby cyfrowe są zgodne z przepisami PCI-DSS (standard bezpieczeństwa danych w branży kart kredytowych) PCI Security Standards Council (rady ds. standardów bezpieczeństwa branży kart kredytowych) . Jest to współpraca między takimi markami jak Visa, MasterCard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczną obsługę danych kart kredytowych (w tym kontrole fizyczne, elektroniczne i proceduralne) przez nasz sklep i dostawców usług.

Niezależnie od środków i wysiłków podejmowanych przez nas i naszego dostawcę usług hostingowych, nie możemy i nie gwarantujemy absolutnej prywatności ani bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które przesyłasz, publikujesz lub w inny sposób ujawniasz nam lub innym.

Z tego powodu prosimy Cię o ustawienie silnych haseł i, jeśli to możliwe, o nieprzekazywanie nam lub innym poufnych informacji, których ujawnienie Twoim zdaniem mogłoby wyrządzić Ci poważną lub trwałą szkodę. Ponadto, ponieważ wiadomości e-mail i wiadomości błyskawiczne nie są uważane za bezpieczne formy komunikacji, prosimy o nieudostępnianie żadnych poufnych informacji za pośrednictwem żadnego z tych kanałów komunikacji.

 

Jak radzimy sobie z nieletnimi?

Usługi nie są przeznaczone dla użytkowników, którzy nie osiągnęli jeszcze pełnoletności. Nie będziemy świadomie zbierać informacji od dzieci. Osoby niepełnoletnie nie powinny pobierać ani korzystać z Usług ani przekazywać nam żadnych informacji.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania w dowolnym momencie dowodu pełnoletności, abyśmy mogli zweryfikować, czy osoby niepełnoletnie korzystają z naszych Usług. W przypadku, gdy dowiemy się, że osoba niepełnoletnia korzysta z naszych Usług, możemy zablokować lub zablokować dostęp do naszych Usług takim użytkownikom oraz możemy usunąć wszelkie posiadane przez nas informacje o tym użytkowniku. Jeśli masz powody, by sądzić, że osoba niepełnoletnia przekazała nam informacje, skontaktuj się z nami w sposób opisany poniżej.

Dzieci mogą korzystać z naszych usług. Jeśli jednak chcesz uzyskać dostęp do niektórych funkcji, możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji. Zbieranie niektórych informacji (w tym informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii) może odbywać się automatycznie. Jeśli świadomie zbieramy, wykorzystujemy lub ujawniamy jakiekolwiek informacje zebrane od dziecka, powiadomimy o tym i uzyskamy zgodę rodziców zgodnie z obowiązującym prawem. Nie uzależniamy udziału dziecka w aktywności online od podania przez dziecko większej ilości danych kontaktowych, niż jest to zasadnie konieczne do wzięcia udziału w tej aktywności. Używamy tylko informacji, które zbieramy w związku z usługami, o które poprosiło dziecko.

 

Możemy również wykorzystać dane kontaktowe rodzica do komunikowania się o aktywności dziecka w Usługach. Rodzice mogą zobaczyć informacje, które zebraliśmy od ich dziecka, zabronić nam gromadzenia dalszych informacji o ich dziecku i poprosić o usunięcie wszystkich zebranych przez nas informacji z naszych rejestrów.

 

Skontaktuj się z nami, aby wyświetlić, zaktualizować lub usunąć informacje o swoim dziecku. Aby chronić Twoje dziecko, możemy poprosić Cię o przedstawienie dowodu tożsamości. Możemy odmówić Ci dostępu do danych, jeśli uznamy, że Twoja tożsamość jest kwestionowana. Należy pamiętać, że niektórych danych nie można usunąć ze względu na inne zobowiązania prawne.

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w celach określonych w Polityce prywatności i tylko wtedy, gdy będziemy mieć pewność, że:

 

 • wykorzystanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania lub zawarcia umowy (np. w celu samodzielnego świadczenia Usług lub zapewnienia obsługi klienta lub wsparcia technicznego);

 • wykorzystanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia odpowiedniego obowiązku prawnego lub regulacyjnego, lub

 • wykorzystanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wspierania naszych uzasadnionych interesów biznesowych (pod warunkiem, że robimy to przez cały czas w sposób proporcjonalny i szanujący Twoje prawo do prywatności).

Jako mieszkaniec UE możesz:

 

 • zażądać potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące Ciebie są przetwarzane i zażądać dostępu do przechowywanych danych osobowych oraz pewnych dodatkowych informacji;

 • żądania otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

 • zażądać sprostowania posiadanych przez nas Twoich danych osobowych;

 • zażądać usunięcia swoich danych osobowych;

 • sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych;

 • zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, lub

 • wnieść skargę do organu nadzorczego.

Należy jednak pamiętać, że prawa te nie są bezwzględne i mogą podlegać naszym własnym uzasadnionym interesom i wymogom regulacyjnym. Jeśli masz ogólne pytania dotyczące gromadzonych przez nas danych osobowych i sposobu ich wykorzystywania, skontaktuj się z nami w sposób podany poniżej.

W trakcie świadczenia Usług możemy przekazywać informacje ponad granicami podmiotom stowarzyszonym lub innym stronom trzecim oraz z Twojego kraju/jurysdykcji do innych krajów/jurysdykcji na całym świecie. Korzystając z Usług, wyrażasz zgodę na przekazywanie swoich danych poza EOG.

 

Jeśli jesteś mieszkańcem EOG, Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie do lokalizacji poza EOG, w przypadku których mamy pewność, że istnieje odpowiedni lub porównywalny poziom ochrony danych osobowych. Podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że mamy odpowiednie ustalenia umowne z naszymi stronami trzecimi, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenia w celu zminimalizowania ryzyka niezgodnego z prawem wykorzystania, zmiany, zniszczenia, utraty lub kradzieży Twoich danych osobowych oraz że takie osoby trzecie strony będą zawsze działać zgodnie z obowiązującym prawem.

Kalifornijskie prawo ochrony konsumentów

 

Jeśli korzystasz z Usług jako mieszkaniec Kalifornii, możesz mieć prawa wynikające z California Consumer Privacy Act („CCPA”) do żądania dostępu do swoich danych i ich usunięcia.

 

Aby skorzystać z prawa dostępu do swoich danych i ich usunięcia, zobacz poniżej, jak się z nami skontaktować.

Nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników zgodnie z intencją i celami ustawy CCPA.

Użytkownicy Usług, którzy są mieszkańcami Kalifornii i nie ukończyli 18 roku życia, mogą zażądać usunięcia opublikowanych przez siebie treści, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w sekcji „Skontaktuj się z nami” poniżej. Wszystkie te prośby muszą być oznaczone etykietą „Prośba o usunięcie z Kalifornii”. Wszystkie żądania muszą zawierać opis treści, którą chcesz usunąć, oraz informacje wystarczające do zlokalizowania materiału. Nie będziemy akceptować wiadomości, które są niezidentyfikowane lub nieprawidłowo przesłane, i możemy nie być w stanie odpowiedzieć, jeśli nie podasz wystarczających informacji. Pamiętaj, że Twoja prośba nie gwarantuje, że materiał zostanie całkowicie lub kompleksowo usunięty. Na przykład publikowane przez Ciebie materiały mogą być ponownie publikowane lub publikowane przez innych użytkowników lub osoby trzecie.

 

Aktualizacje lub zmiany w Polityce prywatności

Możemy, według własnego uznania, od czasu do czasu zmieniać niniejszą Politykę prywatności, wersja publikowana w Witrynie będzie zawsze aktualna (patrz oświadczenie „Na dzień”). Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej Polityki prywatności pod kątem zmian. W przypadku istotnych zmian opublikujemy powiadomienie na naszej stronie internetowej. Dalsze korzystanie z Usług po powiadomieniu o zmianach na naszej stronie internetowej stanowi potwierdzenie i akceptację zmian w Polityce prywatności oraz zgodę na związanie się warunkami tych zmian.

 

Kontakt

Jeśli masz ogólne pytania dotyczące Usług lub informacji, które zbieramy o Tobie i w jaki sposób z nich korzystamy, skontaktuj się z nami pod adresem:

 

Imię i nazwisko: „T to the G Tattoo's”, właściciel Tofan Güden

Adres: Triftstrasse 51, 47533 Kleve

Adres e-mail: t2g.tattoos@gmail.com

bottom of page